tepd_ossze_a_csekkjeidet
Tépd össze a csekkjeidet !

Alapvető célom a pénzügyi kultúra jobbítása, terjesztése. 1. A modern fizetési, pénzkezelési eszközök bemutatás azok számára, akik iskolázottságuknál, habitusuknál, koruknál fogva azért idegenkednek a modern pénzkezelési eljárásoktól, mert nem látják át annak részleteit. Nem ismerik pontosan sem az előnyöket, sem a lehetséges veszélyeket; s mivel ezekről egységes, összefoglaló szerkezetben nem is olvashatnak semmit, kizárólag mások (nem szakértők) elbeszéléséből, a tömegtájékoztatás híreiből próbálják meg leszűrni a lehetőségeiket. (Az egyes banki reklámok ugyanis mindig csak egy termék bemutatásáról szólnak.) 2. Az előbbi alapvető célokhoz vezető utak pontos bemutatása olyan szinten, hogy a könyvet elolvasva bátran – de legalábbis a mostaninál bátrabban éljenek a modern pénzkezelési eszközökkel. 3. A már meglévő eszközeik célszerű, ill. az eszköz céljának legjobban megfelelő használatának kezelési kézikönyvszerű megismertetése (kártya használat, folyószámlák használata.) 4. A modern pénzkezelési eszközök jó értelemben vett reklámozása. Összefoglaló: Könyvemben a mindennapi pénzügyeinkről írok. Teszem ezt azért, mert az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember számára a pénz kezelése annyit jelent, hogy megkapja a jövedelmét – fizetés, nyugdíj, stb. – készpénzben, majd a boltban készpénzért vásárol, befizeti a csekkjeit a postán, és ha marad még valami, eldugja egy befőttesüvegben. Ismerek olyan embert, aki a munkájában kitűnően használja a korszerű pénzkezelési eljárásokat – melyekről ez a könyv szól -, ám mégis annyira fél a modern technikától, hogy amikor a bankszámlájára beérkezik a fizetése, rögtön megy a legközelebbi bankautomatához, fölveszi azt, de legalábbis a nagy részét, majd még aznap beáll a sorba, hogy a csekkjeit befizesse. De még az új technikában járatosak számára is gond, hogy például külföldi utazásra készülődvén, mennyi pénzt váltson (már volt aki megkérdezte: hogy használhatnám külföldön a bankkártyámat, hiszen nincs is euró számlám?). Részletesebben: Röviden összefoglalom a pénz jellemzőit: bankjegy, számlapénz; deviza, valuta. Írok a szerződésekről olyan mélységben, amennyi a bankokkal kötött folyószámla ill. hitelszerződések természetét segít megérteni. Bemutatom a korszerű elektronikus bankoláshoz szükséges technikai fogalmakat (web, http/https, java). Bővebben írok a folyószámlákról, azok néhány lehetséges változatáról. Bemutatom a korszerű bankolási technikákat: folyószámla műveleteket; ide értve mind a hagyományos, mind az elektronikus műveleteket, továbbá a technika előnyeit, és veszélyeit. Előadom a kártya használatának lehetőségeit, előnyeit.

Tovább a könyvhöz


 

 • Tőkés társaságok világuralma

  A Tőkés társaságok világuralma több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel-díja…
 • Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

  A könyvből számos hasznos választ kaphat a kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szemb…
 • Stratégiai és üzleti tervezés – Stratégia, tervezés, módszerek

  A fontosabb fogalmak definiálását (Bevezetés) követően a szerzők a 2. fejezetben áttekinté…
 • Stratégiai menedzsment

  A Stratégiai menedzsment című kiadvány a felsőfokú gazdaságtudományi oktatás fejlesztéséne…
 • Közbeszerzési ismeretek

  Csányi István könyve először a közbeszerzés fogalmát és szabályozását, a közbeszerzési tör…
 • Európai közgazdaságtan

  Az europaizálódás legfőbb előnye elsősorban nem anyagi természetű, inkább a ráhatásban jel…
Még több Gazdasági, üzleti könyvek