Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség
Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség

Legújabb kötetében Tomka Béla – korábbi munkásságát kiteljesítve – sokoldalúan igazolja, hogy napjaink európai összehasonlító történetírásának megkerülhetetlen személyiségévé lett. A jelen könyv az önállóvá vált Magyarország közel egy évszázados történetét a gazdasági növekedés, a fogyasztás és az életminőség három dimenziójában helyezi el. A vizsgálat egyszerre történeti és közgazdasági, elméleti és módszertani, makro- és mikrotársadalmi jelentőségű. Ez pótolhatatlan segítséget jelent nemzeti önismeretünk helyes léptékének kialakításában és a gazdasági elemzéseket gyakorta jellemző egyoldalúságok meghaladásában egyaránt. Ritka esemény, ha egy mennyiségi elemzés krimiszerűen izgalmas olvasmány – mind a részletek, mind pedig az európai távlatok összefüggéseinek metszetében. Csaba László akadémikus, egyetemi tanár – Central European University, Debreceni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem.

Tovább a könyvhöz


 

  • Tőkés társaságok világuralma

    A Tőkés társaságok világuralma több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel-díja…
  • Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

    A könyvből számos hasznos választ kaphat a kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szemb…
  • Stratégiai és üzleti tervezés – Stratégia, tervezés, módszerek

    A fontosabb fogalmak definiálását (Bevezetés) követően a szerzők a 2. fejezetben áttekinté…
  • Stratégiai menedzsment

    A Stratégiai menedzsment című kiadvány a felsőfokú gazdaságtudományi oktatás fejlesztéséne…
  • Közbeszerzési ismeretek

    Csányi István könyve először a közbeszerzés fogalmát és szabályozását, a közbeszerzési tör…
  • Európai közgazdaságtan

    Az europaizálódás legfőbb előnye elsősorban nem anyagi természetű, inkább a ráhatásban jel…
Még több Gazdasági, üzleti könyvek