Forex ismeretek

A forex-on való kereskedés nem könnyű “szakma”, rengeteg információ és hír és szakszavak, szlengek keringenek az ilyen berkeken belül. Jórészt gazdasági angollal találkozhatunk benne, és rengeteg olyan kifejezésekkel illetik a kereskedést a velejáró fogalmakat és cselekményeket amire esetleg egy kezdő tőzsdézőnek egy kicsit nehéz asszociálni.

 A

Alap deviza – Az adott páros első devizája. Például a EUR-USD devizapár esetében az Euró az alap deviza. Az első devizát bázis devizának is nevezzük.


Alapletét (Margin) – A pénz vagy biztosíték, amelyet a nyitott szerződéseken bekövetkező előre nem látható veszteségek ellen el kell helyezni, és később is fenn kell tartani. A kezdeti letétet az ügylet megnyitása előtt el kell hagyni. A változó letétet a nyitott pozíciókon elszenvedett veszteségek esetén kell a kezdeti letéthez hozzáadni. 


Alulértékelt (Under-valuation) – Egy devizaárfolyamot akkor tekintünk alulértékeltnek, amikor a vásárlóerő paritás alatt van.


Appreciation – Felértékelődés az adott instrumentumon.


Aranymetszés képlete (Golden Mean Math Formula) – Az aranymetszés egy oly sok embert lenyűgöző arány. Egyszerűen az 1 és a 1.618034… irracionális szám arányaként lehet leírni.

 aranymetszés arányok


Aranystandard rendszer (Gold Standard) – Olyan monetáris rendszer, melyben egy ország pénzének értéke a törvény által megszabott módon az arany egy rögzített mennyiségével egyenlő és a belső valuta meghatározott mértékben aranyra váltható bankjegyek formáját ölti.


Arbitrázs (Arbitrage) – Különböző piacokon egyidejű vétele és eladása ugyanannak vagy hasonló pénzügyi instrumentumnak az ár- vagy devizakülönbség érdekében. Az árfolyamkülönbözet a jegybanki alapkamatok különbségéből származik.


Ask – Eladási ár,ilyen áron kínálja a bróker nekünk a kereskedett instrumentumot.


At Best – Legjobb ár amit kaphatunk vételkor vagy eladáskor.At or Better – Adott árfolyamon, vagy annál jobb árfolyam történő kereskedési megbízás.


Aznapi elszámolás (Cash Delivery) – Az elszámolás a tranzakció napján történik. Határidős kontraktusok kontextusában a fogalom azt jelenti, hogy a termék nem kerül leszállításra, hanem a pozíció nettó értéke kerül kifizetésre.


Aznapi tranzakció (Same day transaction) – Olyan tranzakció, amely a megkötésének napján jár le.


Azonnali (Cash) – Általában olyan deviza tranzakcióra vonatkozik, amelyben az elszámolás az ügylet megkötésének napján történik. A kifejezést elsősorban Észak-Amerika, illetve az időzóna preferenciák miatt az észak-amerikai piacokra támaszkodó piacokon (pl. Latin-Amerikában) használják. Európában és Ázsiában az azonnali tranzakciókat szokás aznapi ügyleteknek is nevezni.


Azonnali (Spot) – (1) A leggyakoribb deviza tranzakció. (2) Az azonnali vagy azonnali dátum az azonnali tranzakció értéknapjára utal; az ilyen tranzakciót két munkanapon (T+2) belül el kell számolni az értéknapi értékkel.


Azonnali árfolyam (Spot price/rate) – Az az árfolyam, amelyen a devizával jelen pillanatban az azonnali piacon kereskednek.


Azonnali piac (Cash market) – A pénzügyi instrumentum piaca, amelyen a határidős és opciós piac alapul.


 

Á

 

Árat jegyez (Make a market) – A dealer akkor jegyez árat, ha olyan eladási és vételi árat kínál, amelyen készen áll venni és eladni.


Árfolyam (Rate) – Egy deviza másik devizában, általában az amerikai dollárban,ritkábban euróban kifejezett ára.


Árfolyamsáv (Band, Grid) – Az a tartomány, amelyben a deviza szabadon mozoghat. Az ERM-ben használt rendszer.


Árjegyző (Market maker) – Az árjegyző olyan személy vagy cég, amely jogosult valamely instrumentum piacát létrehozni és mûködtetni (vagyis árakat jegyezni, amelyeken kész venni és eladni).


 

B

 

Back Office – Elszámolás és ahhoz kapcsolódó folyamatokat végző egység.


Bankközi kamatláb (Inter-bank rates) – A kamatláb, amin a nemzetközi bankok egymásnál betétet helyeznek el. Ez a bankközi piac alapja.


Bázis (Basis) – Az azonnali és a határidős ár közötti különbség.


Bázisdeviza (Base currency) – Az a deviza, amire a pozíció zárásakor minden tranzakciót át kell váltani.


Báziskereskedés (Basis trading) – Ellentétes pozíciók felvétele az azonnali és határidős piacokon a bázis kedvező mozgásának reményében.


Bázispont (Basis point) – A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 1/100-ad részét jelenti (0,01%). Az olyan devizák esetén, mint például a japán jen, a bázispont a második, illetve reciprok formában való jegyzés esetén a hatodik és hetedik tizedes helyet jelöli.


Beavatkozás (Intervention) – Központi banki művelet, amelynek célja a deviza értékének módosítása a piacon. A megállapodáson alapuló beavatkozás (concerted intervention) kifejezés több központi banknak a devizaárfolyamok szabályozására irányuló lépését jelenti.
Bika piac (bull market) – Általánosan emelkedő árak tartós időszaka.


Bear (medve) – Olyan befektető, aki árcsökkenésre spekulál.Bika piac – Olyan befektető, aki áremelkedésre spekulál, ezért vételi pozíciókat vesz fel.


Bid (vétel) – Ár, amiért a brókerek devizát vagy egyéb pénzügyi eszközt veszik. A Vásárló ezen az áron adhatja el az eszközét.


Bretton Woods – Annak a konferenciának a székhelye, amely a világháború utáni árfolyamrendszer megteremtéséhez vezetett. Ez a rendszer az 1970-es évek elejéig változatlan formában létezett. Ez a konferencia döntött az IMF (Nemzetközi Valutaalap) létrehozásáról is. A rendszer rögzített árfolyamok rendszerét hozta létre, amelyben a devizák az aranyhoz, illetve a dollárhoz voltak rögzítve, és 1%-os ingadozás volt megengedett.


Bróker (Broker) – A bróker a vevőket és eladókat hozza össze a tranzakció kezdeményezője által fizetett jutalék fejében. A brókerek nem vesznek fel piaci pozíciókat.


 

C

 

Cable – A devizapiaci zsargonban az amerikai dollár/angol font devizapár neve.


Carry – A tulajdonunkban levő értékpapírok vagy más pénzügyi instrumentumok finanszírozásának kamatköltsége.


Cash and Carry – Az eszköz megvétele az azonnali piacon és határidős eladása. A fordított cash and carry ügylet az eszköz eladása és határidős megvétele.


CFD (Contract For Difference) – Pénzügyi eszköz, az ügylet során mindkét fél adott alaptermék tényleges birtoklása nélkül, az adott eszköz árfolyamváltozására játszva, készpénzes elszámolásban állapodik meg. A CFD kereskedés mindig egy bizonyos letét, fedezeti követelmény (margin) mellett történik, ami lehetővé teszi a befektetett összeg többszörösénél nagyobb megbízások kötését. Ezáltal az alapul szolgáló eszköz ármozgásain elérhető nyereség, veszteség felszorzódik.


Chart alakzatok – Az árfolyamok mozgását több évszázada megfigyelő technikai elemzők által felismert és különféle fantázianevekkel ellátott formák egy adott grafikonon belül, melyekből a következő időszak mozgásának irányára lehet következtetni.


Chartista (Chartist) – Olyan elemző, aki historikus árfolyamokat és azok chartjait tanulmányozva kutat trendek után és jelez előre trendfordulókat. Bizonyos alakzatokat és a chartok jellemzőit megfigyelve például ellenállási szinteket, fej és váll alakzatokat, dupla csúcsokat vagy dupla aljakat próbál kimutatni, amelyek trendfordulókra utalhatnak.


Counter trend – Korrekció, azaz trend elleni mozgás, melynek a végét használják ki a trendkövető trader-ek.


Csúszó stop – Trendkövető stratégia esetén használatos, ha a trader nem szeretné kézzel módosítani stop szintjét, a rendszer azt automatikusan a chart-hoz húzza az aktuális árszinttől adott távolságban.


 

D

 

Daytrader – Olyan spekuláns, aki a megnyitott pozíciókat még ugyanazon a kereskedési napon lezárja.


Dealer – Olyan személy vagy intézmény, amely – a brókerekkel ellentétben – a tranzakciók másik oldalán áll, saját számlájára vesz és elad.


Deflátor (Deflator) – A reál és a nominális bruttó nemzeti össztermék közötti különbség.


Derivatíva – A határidős, és opciós instrumentumokat nevezik így.


Devizakereskedelmi korlátozások (Exchange control) – Az ország devizájának értékét megőrző vagy védő intézkedések.


Devizakereskedés (Foreign Exchange) – Egy deviza vétele vagy eladása egy másik ellenében.


Devizakosár (Basket) – Devizák csoportja, amelyet egy adott deviza árfolyamának meghatározására használnak.


 

E

 

Easing – Mérsékelt árcsökkenés.


ECU – (European Currency Unit) – Európai Valutaegység.


Effektív árfolyam (Effective Exchange Rate) – A devizaárfolyam más devizákkal szembeni változásának az ország kereskedelmi mérlegére gyakorolt hatását kimutató képzett árfolyam.


EFT – Electronic Fund Transfer – Elektronikus pénzátutalás.


Egy megbízás törli a többit (One Cancels the Order OCO) – Egy olyan dupla megbízás, mely egy limit és egy stop megbízást tartalmaz egyszerre. Amennyiben az egyik megbízás teljesül, úgy a másik automatikusan kikerül a rendszerből.


Egyéni kötésméret (Odd Lot) – A szabványoktól eltérő kötésméret.


Egzotikus devizák (Exotic) – A ritkábban, kevésbé széleskörűen kereskedett devizák.Eladási ár (Ask) – Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.


Eladási ár (Offer) – Az az ár, amelyen az eladó hajlandó eladni. A legjobb eladási ár a legalacsonyabb eladási árat jelenti.


Eladási árfolyam (Selling Rate) – Az az árfolyam, amelyen a bank hajlandó eladni a külföldi devizát.


Ellenállás – Nehezen áttörhető árszint, ami kitörés esetén már az emelkedés támaszaként funkcionál.


Ellenállási szint (Resistance Level) – A technikai elemzők által meghatározott olyan szint, amelynél az árfolyam valószínűleg visszafordul, ha viszont átszakítja, akkor jelentős ármozgás várható.


Ellenérték (Countervalue) – Ha valaki dollárból másik devizát vesz, akkor az ellenérték a tranzakció dollárértéke.


Elliot hullám – A tőzsdén az árfolyamok esése több hullámban történik, ezt nevezzük „felfedezőjéről” Elliott hullámnak, és majdnem a legfontosabb fogalom a forex piacon.


Elszámolási kockázat (Settlement Risk) – Amikor fizetés a másik fél felé az előtt megtörténik, hogy a másik fél az ellenértéket megfizetné. A kockázat az, hogy a másik fél fizetése nem érkezik meg.


Elszámolási nap (Settlement Rate) – A devizakontraktusok elszámolásának napja.


EMS – (European Monetary System) – Európai Monetáris Rendszer.


Eszközallokáció (Asset allocation) – A befektetési tőke megosztása a piacok között a diverzifikáció vagy a maximális hozam érdekében.


Expert advisor – forex robot vagy automatikus kereskedési rendszer, amit MQL4 nyelvben írnak az MT4 language editor programmal, többségük – bár automata – futtatása emberi felügyeletet igényel.


 

É

 

Értékelési árfolyam (Revaluation rate) – A pozíció vagy a kereskedési könyv értékeléséhez felhasznált árfolyam.


Értéknap (Value Date) – Azonnali tranzakciók esetén két munkanap előre az azonnali árjegyzéseket kínáló bank országában. Egyetlen kivétel van ezen általános szabály alól, ha az azonnali nap az árjegyzési központban bankszünnapra esik a devizá(k) országa(i)ban. Ekkor az értéknappal még egy nappal később van.


 

F

 

Fed – Federal Reserve – A United States Federal Reserve, az amerikai jegybank. A Federal Reserve tagognak kötelező a tagság a Federal Deposit Insurance Corporationben. Amerikában összesen 12 jegybankot különböztetünk meg, melyek mindegyike jegybanki funkciókat tölt be.


Federal Reserve System – Az Egyesült Államok központi bankrendszere.


Federal Fund Rate – A FED által meghatározott alapkamat.


Fedezet (Cover) – (1) Határidős devizakontraktust nyitva, devizakockázatot fedez. (2) A korábban eladott deviza vagy értékpapír visszavásárlásával lezár egy short pozíciót.


Fedezet különbözet (Covered Margin) – Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidős devizaügylet költségének figyelembevétele után.


Fedezetlen (Uncovered) – Nyitott pozíció.


Fedezett arbitrázs (Covered Arbitrage) – Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti arbitrázs, amelynél határidős devizapozícióval fedezik a devizakockázatot.


Fedezett pozíció (Hedged position) – Ugyanannak a devizának egy darab nyitott vételi pozíciója és egy darab nyitott eladási pozíciója.


Fej- váll alakzat (Head and Shoulders) – A technikai elemzők által használt, trendfordulót jelző alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követően az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgő nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.


Felár (Agio) – Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erős devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.


Felértékelés (Revaluation) – A devizaárfolyam hivatalos lépés következtében történő emelkedése.


Felértékelődés (Appreciation) -Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.


Fibonacci szintek – Természettudományos megfigyelésen alapuló számsorozat, ami sokak által használt tőzsdei indikátorként funkcionál, beállítása igen egyszerű az Mt4 platform segítségével.


Fill or Kill – Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlődik.


Fizetési mérleg (Balance of Payments) – Egy ország adott időszak alatt történő gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) „folyószámla” fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tőkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tőkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelődéséhez vezethet.


FOMC – Federal Open Commitee – A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.


Foreign Exchange Market – Bankközi devizapiac.


Forex – A devizapiac gyakran használt neve.


Front Office – A dealer által végrehajtott tevékenység, normál kereskedési tevékenység.


Fundamentális elemzés – Főleg hosszabb távon igaz az, hogy a piac tartósan nem szakadhat el a fundamentálisan indokolt árszinttől, vagy ha már elszakadt, oda rendszerint visszatér. A fundamentális elemző gazdasági, politikai, vállalati, stb híreket értékel, komoly matematikai tudást igénylő összetett folyamat.


Fundamentumok (Fundamentals) – A deviza relatív értékét alakító főbb gazdasági tényezők. Idetartoznak az infláció, a gazdasági növekedés, a kereskedelmi egyenleg, az államháztartás egyenlege és a kamatláb.


Futures (határidős ügylet) – Származékos ügylet, a szerződő felek megállapodnak az alaptermék jövőbeni árában és szállítási határidejében, tőzsdéken forgalmazott termékek.


FX – Forex – Devizakereskedelem.


 

G

 

G10 – A G7 országok és Belgium, Hollandia és Svédország, azaz az IMF tárgyalásokhoz kötődő országok. Néha Svájcot is idesorolják.


G7 – A hét vezető gazdaság, azaz az USA, Németország, Japán, Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Olaszország.


Gap – Bank vagy egyéni dealer pozíciós könyvében levõ lejárati idők és cash flow-k közötti eltérés. A gap tulajdonképpen a kamatláb kitettséget (kockázatot) méri.


Gazdasági mutató (Economic Indicator) – Aktuális gazdasági növekedési rátát, illetve olyan trendeket, mint kiskereskedelmi értékesítések vagy foglalkoztatottsági adatok mutató statisztikák. Gazdasági: A jövőbeli vásárlóerő és cash flow devizaárfolyamok változásából következő változása. Tulajdonképpen a devizát birtokló cég értékének változását jelenti.


GDP – Bruttó hazai össztermék (Gross Domestic Product) – Egy országnak a fizikai határain belül előállított teljes kibocsátása, jövedelme vagy kiadása.


GNP – Bruttó nemzeti termék (Gross National Product) – A bruttó hazai össztermék plusz a jövedelem transzferek (a külföldön munkából vagy befektetésből szerzett jövedelem).


 

GY

 

Gyenge piac (Soft Market) – Több potenciális eladó, mint vevő, ami olyan környezetet teremt, amelyben valószínû a gyors árfolyamesés.


Gyertya – A gyertya a technikai elemzésben egy adott időszak nyitó és záró árának, minimum és maximum értékének meghatározására használják, több típusa van, több gyetya különböző formációkat alkothat.


Gyertyaformációk – fontos technikai elemzés  hogy milyen gyertyák kombinációja látható a grafikonon.


Gyors piac (Fast market) – Erős vételi és/vagy eladói nyomás hatására történő gyors ármozgás. Ilyen körülmények között az árszinteket figyelmen kívül lehet hagyni, és a vételi és eladási árjegyzések a teljes bejelentéshez túl gyorsan történhetnek.


 

H

 

Határidős árfolyam (Forward Rate) – A határidős árfolyamokat határidős pontokban jegyzik, amelyek a határidős és az azonnali árfolyamok közötti különbséget mutatják. A határidős árfolyam jelenlegi árfolyamból történő kiszámításához a határidős különbözetet hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a spot árfolyamból. Az, hogy a különbözetet hozzáadni vagy levonni kell, azt a tranzakcióban érintett devizák kamatkülönbözete dönti el. A magasabb kamatszintű bázisdevizára azt mondjuk, hogy a határidős piacon diszkontja van az alacsonyabb kamatszintű devizával szemben. Ezért a határidős különbözetet levonjuk az azonnali árfolyamból. Hasonlóképpen, az alacsonyabb kamatszintű bázisdevizának prémiuma van, így a határidős árfolyamot úgy kapjuk meg, hogy a határidős különbözetet hozzáadjuk a spot árfolyamhoz.Határidős különbözet (Forward margins) – Egy deviza azonnali és határidős ára közötti különbség (diszkont vagy prémium). Általában pontokban jegyzik.


Határidős műveletek (Forward Operations) – Devizatranzakciók, amelyeknél a közös leszállítási kötelezettséges teljesítése legalább két munkanappal a tranzakció megkötése után történik.


Határidős ügylet (Forward Outright) – Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövőbeli dátumra vagy időszakra történõ leszállítással. Az árat az azonnali árfolyam plusz/mínusz a határidős különbözet formájában jegyzik.


Hedge – Kockázat fedezésére irányuló művelet, például opciók vagy határidős kontraktusok vétele vagy eladása egy jövőbeli tranzakció átmeneti helyettesítésére. Általában ellentétes pozíciót jelent az azonnali és a határidős vagy opciós piacon.


Hit the Bid – Vétel az aktuális eladási, illetve eladás az aktuális vételi áron.


Hitelkeret (Bank line) – A bank által az ügyfélnek nyújtott hitelkeret.

Hitelkockázat (Credit Risk) – Meglévő szerződéseken levő esetleges veszteség kockázata, amely akkor következik be, ha a másik fél nem teljesíti kötelezettségeit.


Hivatalos Kereskedõ (Authorized Dealer) – A devizapiacon kereskedni jogosult pénzintézet vagy bank.


Hozamgörbéből számítható kamatláb (Implied Rates) – Az azonnali és határidős árfolyamok különbsége alapján számított kamatláb.


 

I

 

Illikvid piac (Thin market) – Alacsony forgalmú piac, amelyen az eladási és vételi ár közötti spread nagy, és a kereskedett instrumentum likviditás alacsony.


IMF – International Monetary Fund – Nemzetközi Valutaalap. Az IMF-et 1946-ban alapították azzal a céllal, hogy rövid- és középtávon nemzetközi likviditást biztosítson, és elősegítse a devizaárfolyamok liberalizációját. Az IMF hitelekkel segíti a fizetési mérleg problémákkal küszködő országokat.


IMM – International Monetary Market – Nemzetközi Pénzügyi Piac, a Chicago Mercantile Exchange, az USA legnagyobb határidős piacának a része, amelyen számos devizával és pénzügyi határidős termékkel kereskednek.


Indikátor – Technikai elemzésben használatos matematikai-statisztikai mutató, melynek segítségével megnövelhető a kereskedők találati aránya. Az MT4 eleve tartalmaz indikátorokat, valamint saját vagy vásárolt indikátorok is futtathatóak a felületen.


Indikatív árjegyzés (Indicative quote) – Az árjegyző nem stabil ára.


Infláció (Inflation) – Az általános árszínvonal folyamatos emelkedése, amely a vásárlóerő csökkenésével jár együtt.


Initial margin – Minimális kezdeti letét ami egy pozíció megnyitásához vagy fenntartásához szükséges.


Irányadó kamat (Fed Fund Rate) – A Fednél elhelyezett betétek után fizetendő kamat. Nagyon fontos, sok piaci szereplő által figyelt rövid távú kamatláb.


 

J

 

Jegybank – Lásd Központi BankJutalék (Commission) – A bróker által az ügyfélnek a nevében történő kereskedésért felszámított díj.


 

K

 

Kamatarbitrázs (Interest Arbitrage) – Azonnali vétellel és határidős eladással történő devizaváltás a magasabb kamathozamért. A kamatarbitrázs történhet befele, azaz külföldi devizából a hazaiba, illetve kifele, azaz a helyi devizából a külföldibe. Néha jobb eredményt lehet elérni határidõs eladás nélkül. Ebben az esetben az ügylet nem tekinthető teljes arbitrázsnak, mivel ha az árfolyam az arbitrázsőr ellen mozdul, a tranzakció veszteséges lehet.


Kamatparitás (Interest parity) – Két deviza akkor van kamatparitásban egymással, ha a kamatkülönbözetüket kiegyenlíti a határidős árfolyamuk közötti különbség. Ha például az irányadó kamat Japánban 3%, Nagy-Britanniában pedig 6%, akkor a japán jen fonthoz viszonyított 3 százalékos határidős prémiuma esetén beszélhetünk kamatparitásról.


Kamatswap (Interest rate Swaps) – Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegőről rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.


Kemény valuta (Hard Currency) – Széles körben kereskedett, és más valutákra (devizákra) egyszerűen váltható fő valuta.


Kereskedési könyv (Book) – A dealer vagy a kereskedési pult által vezetett devizapozíciók összessége. Az aktívák és passzívák összessége. Ha a könyv átlagos futamideje rövidebb, mint az aktíváké, akkor azt mondjuk, hogy a bank short és nyitott könyvet vezet. A „passing the book” (könyv átadása) kifejezés azt jelenti, hogy a kereskedési nap zárásakor a bank pozícióival való kereskedést egy másik irodába továbbítják, például Londonból New Yorkba.


Kereskedhető mennyiség (Tradeable amount) – A legkisebb elfogadható tranzakció méret.


Keresztárfolyamok (Cross rates) – Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.


Kettős csúcs – Ha az árfolyam korábban elért egy maximumot, majd onnan korrigál, ezt követően újra eléri a maximumot és onnan lefordul, úgynevezett kettős csúcsot formál (M).


Kettős alj – ha az árfolyam korábban elért egy minimumot, onnan megpattan, majd újra eléri a minimumot és elindul felfelé, úgynevezett kettős aljat (W) formál.


Kezdeti alapletét (Initial margin) – A devizakereskedő által a meghatározott mennyiségű deviza vételéhez vagy eladásához szükséges alapletét.


Kiigazítás (Adjustment) – Hivatalos lépés fizetési egyensúlytalanság vagy a hivatalos devizaárfolyam korrigálására a belső gazdaságpolitika megváltoztatásával.


Kiszorítás (Squeeze) – A központi bank lépése a pénzkínálat csökkentésére a pénz árának (vagyis a kamatlábnak) az emelésére.


Kitettség (Exposure) – A devizakereskedelemben a devizaárfolyam mozgása miatti potenciális nyereség vagy veszteség.


Kiwi – Az NZD/USD megjelölése.


Kockázatkezelés (Risk management) – Egy szervezet nyereségességét vagy működését fenyegető kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.


Kockázatos pozíció (Risk Position) – Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.


Kontraktus (Contract) – Megállapodás adott mennyiségű deviza vagy opció adott hónapra történő megvételére vagy eladására.
Konverziós arbitrázs (Conversion arbitrage) – Olyan tranzakció, amelyben a kereskedő megvásárol egy pénzügyi instrumentumot, majd put (eladási) opciót vesz és call (vételi) opciót ad el a megvásárolt instrumentumra úgy, hogy mindkét opciónak ugyanaz a lehívási árfolyama és a lejárata.


Konverziós számla (Conversion Account) – Általános nyilvántartási számla egy adott devizában fennálló fedezetlen pozícióról. Az ilyen számlákat pozíciós számlának is nevezik.


Korai indikátorok (Leading Indicators) – A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelőző statisztikák, például a gyári rendelésállományok.


Korrekció (Reaction) – Áremelkedés utáni árcsökkenés. Könyvelései: A leányvállalatok kimutatásainak lefordítására használt devizaárfolyamok változásának eredményeképpen a cég konszolidált jelentéseinek, a bevételnek és a könyv szerinti értéknek a potenciális változása.


Kosár – Pénznemek csoportja, amit egy adott devizaárfolyam szabályozására hoznak létre.


Kötelezettség (Liability) – A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidős vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történő leszállítás kötelezettsége.


Kötési jegy (Deal Ticket) – A tranzakcióhoz kötődő információ rögzítésének elsődleges módszere.


Központi bank (Central bank) – Az országok fő szabályozó bankja. A központi bankok elsődleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.


Közvetlen árjegyzés (Direct quotation) – Rögzített mennyiségű külföldi deviza jegyzése változó mennyiségű hazai deviza ellenében.


 

L

 

Lebegő árfolyam (Floating exchange rate) – A piaci erők által meghatározott árfolyam. Még a lebegő árfolyamok esetén is előfordulhat a monetáris hatóságok beavatkozása. Gyakori beavatkozások esetén piszkos lebegtetésről beszélünk.


Leértékelés (Devaluation) – Egy deviza értékének a rögzített árfolyammal vagy sávval szembeni szándékos csökkentése, általában hivatalos bejelentés útján.


Leértékelődés (Depreciation) – Egy deviza értékének piaci erők, nem pedig hivatalos kormányzati lépések hatására történõ csökkenése.


Legjobb áron (At Best) – A dealernek adott utasítás, hogy a lehető legjobb áron vegyen vagy adjon el.


Leszállítási kockázat (Delivery Risk) – Annak kockázata, hogy a másik fél hajlandó, de nem képes teljesíteni az ügyletben vállalt kötelezettségeit.


Leszállítási nap (Delivery date) – A szerződés lejárati dátuma, amikor a devizaváltás megtörténik. Az FX és pénzpiacokon értéknapnak is nevezik.


Leszámítolási kamatláb (Bank rate) – Az a kamatláb, amin a központi bank hajlandó pénzt kölcsönözni a helyi bankrendszernek.


Letét karbantartás (Maintenance margin) – A minimális letét, amelyet a befektetőnek a letéti számlán a nyitott szerződésekre vonatkozóan tartani kell.


Levelező Bank (Correspondent Bank) – Külföldi banki képviselet, amely rendszeresen szolgáltatásokat nyújt (pl. átutalásokat végez) egy olyan banknak, amelynek nincsen fiókja az adott országban. Az USA-ban egy gyakran országon belül történik az államok közötti banki korlátozások miatt.


Lezárás (Liquidation) – Korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció.


Lezárás (Offset) – Határidős pozíció lezárása.


Lezárt pozíció (Closed position) – Tranzakció, amely után az adott devizában nulla a piaccal szembeni nettó kötelezettség.


Likviditás (Liquidity) – A piac azon képessége, hogy nagy tranzakciókat is el tud fogadni.


Limitáras megbízás (Limit order) – Deviza meghatározott áron – vagy jobb áron, ha lehetséges – történő vételére vagy eladására adott megbízás.


Long pozíció felvétele (Going long) – Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.


Lot – Szerződés mérete a FOREX piacon. Többnyire 50 000 – 100 000 egységig terjed az alap deviza nemében.


 

M

 

Margin – Fedezeti követelmény, letét egy adott pozíció felvételéhez.


Margin call – A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik.


Margin/ fedezeti igény – Egy adott pozíció megnyitásához szükséges pénzmennyiség.


Margin szint – Általában a megfelelő tőkefedezet 100%-os szint felett található. Amennyiben a szint 100% alá csökken, érdemes a veszteségből bizonyos részt elkönyvelni, amivel nemcsak tőkét szabadítunk fel, hanem megelőzzük a további veszteség realizálását, adott esetben a teljes számla elveszítését, mivel amennyiben a fedezet 30% alá csökken, úgy a rendszer zárja veszteséges pozíciónkat. Amennyiben több nyitott pozícióval rendelkezik, úgy a rendszer a legnagyobb veszteséggel járó pozíciót zárja először.


Market order – Piaci áras megbízás.


Másik fél (Counterparty) – Az árfolyamügyletben szereplő másik szervezet vagy fél.


Medve piac (Bear market) – Általánosan csökkenő árak tartós időszaka.


Megbízás – Egy adott termék vételére vagy eladására irányuló ügylet indítása, ahol a pontos mennyiség és minden egyéb szükséges paraméter definiálva van.


Mellőzött deviza (Sidelined) – Olyan fő deviza, amelyben alacsony forgalom van azért, mert a piac másik devizapárra koncentrál.


Menedzselt lebegtetés (Managed float) – Olyan árfolyamrendszer, amelyben a monetáris hatóság rendszeresen beavatkozik a piacon, hogy stabilizálja az árfolyamot vagy valamilyen irányba mozdítsa azt.Mikroökonómia (Microeconomincs) – A gazdaság és a gazdasági tevékenység különálló individuumok (cégek, fogyasztók) szerinti vizsgálata.


Minimális ármozgás (Minimum price fluctuation) – Határidős kontraktusok esetén a lehető legkisebb változás a piaci árban.


Minősítés (Rate) – Hitelképesség értékelése.


Money management – A pénzkezelés lényege, hogy maximalizáljuk az elérhető profitot miközben minimálisra csökkentjük a kockázatot. A befektetési folyamat része, mely meghatározza mekkora összegű tranzakciókat bonyolítsunk.


Monetáris bázis (Monetary Base) – A forgalomban levő készpénz és a kereskedelmi bankoknak a központi banknál elhelyezett kötelező és azon felüli betéteinek összege.


Mozgóátlag (Moving Average) – Adatsorok kisimításának módszere, amit árfolyam idősoraiban gyakran használnak. Lényegében az adott árfolyam átlagát tekintjük bizonyos időtávban, és az átlagokból képzett pontokból álló egyenest nevezzük így. A mozgóátlagnak több fajtája létezik, így beszélhetünk például: normál mozgóátlagról, súlyozott mozgóátlagról, exponenciális mozgóátlagról stb.


Multi time frame – Célszerű több idősíkon figyelni ugyanazon temék grafikonját.


Munkanap (Working day) – Olyan nap, amelyen a deviza elsődleges pénzügyi központjában a bankok nyitva tartanak. FX tranzakcióknál csak akkor beszélünk munkanapról, ha mindkét pénzügyi központban nyitva tartanak a bankok (keresztügylet esetén, ha az összes érintett deviza központjában nyitva vannak).Mql4 – metaquotes language – Expert advisorok, scriptek írására alkalmas programnyelv.


 

N

 

Nemzetköziesedés (Internationalization) – Olyan devizára mondják, amelyet széles körben használnak kereskedelmi és hitelügyletekben nem a kibocsátó ország állampolgárai. Jó példa ilyen devizára az amerikai dollár vagy a svájci frank.


Nettó pozíció (Net Position) – Az ellentétes pozícióval nem lezárt, vett vagy eladott deviza mennyisége.


News trader – Hírekre kereskedő daytrader.Nyereség realizálás (Profit Taking) – Pozíció lezárása a profit kivétele érdekében.


 

 

Off-shore – Fizikailag az országban elhelyezkedő, ám az ország pénzügyi rendszerével kapcsolatban nem álló pénzügyi intézmény műveletei. Például egy bank bizonyos országokban nem működhet a helyi piacon, csak külföldi bankokkal üzletelhet. Az ilyet szokás off-shore banknak is nevezni.


Oldalazás – Semleges trend, azaz a piac egy vízszintes sávban mozog, keresi az irányt.


Opció (opciós ügylet) – Szerződés mely feljogosítja az egyik felet (a vevőt vagy a tulajdonost), de nem kötelezi, hogy egy pénzügyi terméket előre meghatározott időpontig, előre meghatározott áron megvásároljon vagy eladjon díjfizetés (opció prémium) ellenében.


Országkockázat (Country Risk) – A kölcsönvevőnek adott országbeli helyzete miatti kockázata. Gazdasági, politikai és földrajzi tényezők vizsgálatát tartalmazza. Számos szervezet jelentet meg országkockázatokat tartalmazó táblázatokat.


Overnight limit – A nettó long vagy short pozíciónak a felső határa, amit a dealer a következő kereskedési napra átvihet. A kereskedési könyv, következő kereskedési időzónában levő banknak való átadásával csökken az ilyen kitettség szükségessége.


Overnight ügylet – A mai naptól a következő munkanapig tartó ügylet.


OTC Market (Over the Counter Market) – Tőzsdén kívüli, vagy más néven bankközi piac. Devizák, árucikkek, részvények, opciók és egyéb pénzügyi eszközök forgalmazása a szereplők elektronikus összeköttetésén keresztül. Nincs meghatározott helyhez kötve, mint a hagyományos értéktőzsdék.


 

P

 

Paritás (Parity) – (1) Devizakereskedõk zsargonjában a korrekt piaci ár. (2) SDR vagy más rögzített árfolyam tekintetében a hivatalos árfolyam.


Paritások (Parities) – Egyik deviza másikhoz viszonyított értéke.


Periodicitás – A chartokan több idősíkon figyeljük. Egy gyertya lehet 1 perc, 15, perc , 4 óra, 1 nap, stb. beállítása az M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 gombokkal történik.


Pénzbeli elszámolás (Cash Settlement) – Határidős kontraktusok elszámolási módja, amelyben a fizikai leszállítás helyett csak a határidős és azonnali ár közötti különbséget számolják el.


Piaci áras megbízás (Market order) – Megbízás egy pénzügyi instrumentum azonnali vételére vagy eladására a lehető legjobb áron.


Pip – A deviza vételi és eladási árfolyamának legkisebb egységnyi változása. A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 100-ad részével egyenlő (0,01%).


Piszkos lebegtetés (Dirty Float) – A deviza lebegtetése úgy, hogy az árfolyamot a monetáris hatóság intervenciói szabályozzák.


Pozíció (Position) – Nettósított összes kötelezettség egy adott devizában. A pozíció lehet nulla (nincs kockázat), long (több vett deviza, mint eladott) és short (több eladott deviza, mint vett).


Pozíció pillanatnyi piaci árfolyam szerinti értékelése (Mark to market) – A számlaegyenleg napi korrekciója annak érdekében, hogy a megszerzett nyereséget és elszenvedett veszteséget tükrözze; gyakran a letétek kiszámítása miatt szükséges.


Pull (Desk) – Adott devizával vagy devizákkal kereskedő csoport.


 

R

 

Rally – Árcsökkenés utáni jelentõsebb áremelkedés.


Realizálási ár (opció) – Ár, amiért a vásárlónak joga van alapeszközt vásárolni vagy eladni.


Risk reward ratio – RRR, azaz kockázat – hozam arány, optimális esetben 1:2,1:3, vagy nagyobb, azaz akkor célszerű piacra lépni, ha pl. 100 USD dollár elvesztését kockáztatjuk meg 2-300 USD profit érdekében, ami rövid gyakorlást követően a chart-ról könnyen leolvasható.


Rollover – Overnight swap, Egy adott pozíció (árfolyam, hitelügylet) lejáratkori lezárása és egyidejű megújítása további időszakokra. Az ügylet történhet rövid idõszakra is (Tomorrow Nextnek, röviden Tom-Nextnek is nevezik).


Round trip – Adott mennyiségű deviza vétele és eladása.


Rugalmas árfolyam (Flexible exchange rate) – Egy vagy több devizával szemben rögzített paritású árfolyamok gyakori fel/leértékeléssel. Az irányított lebegtetés egyik formája.


Rögzített árfolyam (Fixed exchange rate) – A monetáris hatóságok által meghatározott hivatalos árfolyam. Rögzített árfolyamok esetén gyakran megengedett a sávon belüli ingadozás.


Rövidre eladás (Short sale) – Adott mennyiségű deviza eladása úgy, hogy a tranzakció időpontjában a deviza nincsen az eladó birtokában. A rövidre eladás általában árcsökkenés reményében történik.


RSI – Relative strenght index relatív erősségi index, sokak által kedvelt indikátor, mely előre jelezheti a piaci mozgás megváltozását, természetesen a trend és egyéb jellemzők figyelembe vétele mellett.


 

S

 

Scalp – Agresszív, hirtelen, nagy mennyiségekkel kötő technika, kizárólag profiknak.


Script – Egyszerű, olykor pár soros program, mellyel megkönnyíthetjük a MetaTrader használatát. példa: van olyan script, mellyel egy gomb megnyomásával nyitunk pozíciót rögtön s/l és t/p bevitelével.


Semleges ügylet (Wash trade) – Nulla eredményű, sem veszteséget, sem nyereséget nem eredményező ügylet.


Shortolás (Going short) – Az eladó által nem birtokolt deviza vagy más instrumentum eladása.


Short position (eladási pozíció) – Befektetési pozíció mely az árak eséséből profitál.


Short sale (rövidre eladás) – Olyan eszköz eladása mely nincs a kereskedő tulajdonában. Az áresést kihasználva a alacsonyabb áron való visszavétel különbözetéből lehet profitálni.


Signal service – Egy adott szolgáltató sms-ben, e-mailben jelet küld a felhasználónak arról, hogy mi a javaslata az adott termék árfolyammozgásának irányával kapcsolatban. a piacon sok hasonló termék fellelhető, érdemes eleinte demo számlán tesztelni, vagy kis lot mérettel élőben.


Slippage -Megbízáskor jelenlévő árfolyamcsúszás.


Spot market – Azonnali piac, eszközök vétele/eladása azonnali piaci áron történik.


Spot next – Overnight swap aznaptól a következő munkanapig.


Spread – (1) A deviza vételi és eladási ára közötti különbözet. (2) A két kapcsolódó határidős szerződés ára közötti különbség.


Square – A vételek és eladások nettó értéke nulla, így a dealernek nincsen nyitott pozíciója.


Squawk Box – Telefonhoz csatlakoztatott hangszóró, amelyet gyakran használnak a brókerek kereskedési pultjainál.


Stabil piac (Stable market) – Aktív piac, amely nagy mennyiségű devizavételt vagy – eladást képes elnyelni nagyobb árfolyammozgás nélkül.


Standard – Normál kereskedési méretű és lejáratú tranzakció.


Sterilizáció (Sterilization) – A központi bank lépése a helyi pénzpiacon annak érdekében, hogy csökkentse a devizapiacon végzett beavatkozásainak a pénzkínálatra gyakorolt hatását.


Sterling – Angol font.


Stop-Loss megbízás (Stop-Loss order) – Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott árfolyamszint elérésekor a legjobb áron való vételre vagy eladásra szóló megbízás, s ezzel a pozíció zárása.


Swap – Ugyanolyan mennyiségű deviza egyidejű vétele és eladása két különböző dátumra. A swap lehet határidős ügylettel szembeni swap. A swap lényegében ahhoz hasonlít, mintha ugyanolyan időszakra kölcsön vennénk az egyik devizából, és eladnánk a másikból. A hozamot vagy veszteséget a tranzakció két oldala közötti árkülönbözettel fejezik ki.


Swap ár (Swap price) – A swap két dátuma közötti különbözet.


Swingtrade – Amennyiben ma este nyitok egy pozíciót és azt holnap reggel vagy napközben zárom, azaz pozíciómat átviszem a következő napra, időszakra.


Swissy – Svájci frank becézett elnevezése.


Szabad margin – A pozíció nyitásához szükséges pénzmennyiség feletti tőkénk (saját tőke-margin).


 

T

 

Take Profit (nyereség realizálás) – Egy konkrét árfolyam vagy pipekben megjelölt nyereségi szint megjelölése az adott árhoz képest, amelynél a kereskedő zárni kívánja pozícióját.


Támasz – Az az árszint, ahonnan rendszeresen megpattan az árfolyam, történelmi szint, amit a legtöbb technikai alapon kereskedő trader figyelembe vesz.


Támaszszintek (Support levels) – Amikor egy deviza árfolyama olyan szintre emelkedik vagy csökken, ahol (1) a technikai elemzési technikák szerint az árfolyam visszapattan; (2) a monetáris hatóság beavatkozik, hogy megakadályozza a további lefele irányuló mozgást. Lásd még Ellenállási szint.


Tartomány (Range) – Határidős termék adott kereskedési időszak alatti legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbség.


Technikai elemzés – Múltbéli adatokból kiinduló, alapvetően a chart alakzatait, trendvonalait, támaszait, ellenállásait figyelembe vevő elemzési módszer, ide tartozik az indikátorok használata is, a kereskedési stratégia legfontosabb eleme.


Technikai korrekció (Technical Correction) – Piaci hangulattal nem, inkább olyan technikai tényezőkkel indokolható árfolyamváltozás, mint a kereskedési mennyiség és a chartok.


Tick – A lehető legkisebb árfolyamelmozdulás, akár felfele, akár lefele.


Tőkeáttét – Lehetővé teszi, hogy kis összegből nagyobb mennyiségeket kötési egységeket mozgassunk, ennek maximum értéke százszoros is lehetséges a brókereknél.


Tőkekockázat (Capital Risk) – A bank azon kockázata, hogy úgy kell fizetnie a másik félnek, hogy nem tudja, az képes lesz-e teljesíteni az ügylet ráeső kötelezettségeit.


Trailing stop (csúszó stop megbízás) – Stop/loss utasítás, ami aktuális árat követ.


Tranzakció (Transaction) – Megbízás teljesüléséből adódó devizavétel vagy -eladás.


Tranzakció napja (Transaction date) – Az ügylet megkötésének napja.


Trend – Az olyan piaci mozgás, amikor egy instrumentum ára a higher high higher low,vagy a lower high lower low elvet követi, azaz monoton nő/csökken.


Trendvonal – A szélső értékek (aljak és tetők) összekötéséből adódó vonal.


 

U

 

Up tick – Az előző tranzakciónál magasabb árfolyam teljesülő tranzakció, tulajdonképpen pillanatnyi árfolyamemelkedés.


 

V

 

Value Spot – A mai naptól számított 2. munkanapon történő elszámolás.


Vásárlóerő paritás – Egy adott deviza értéke kifejezve termékekben egy másik devizához viszonyítva. Például adott termékkosár ára X Euró, és azt fejezi ki, hogy ugyanazt a termékkosarat hány dollárért lehet megvenni, az arány a vásárlóerő paritás maga.


Vételi ár (Bid) – Az az ár, amelyen a vevő hajlandó megvásárolni a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot.


Visszaigazolás (Confirmation) – A másik félnek szóló emlékeztető, amely a tranzakció minden fontos részletét tartalmazza.Visszaszámított volatilitás (Implied volatility) – A piaci volatilitás mérése az opciós prémiumok alapján.


Visszavonásig érvényes megbízás (Good until canceled) – Olyan megbízás, amely a normál gyakorlattól eltérően nem jár le a kereskedési nap végén (az adott hónap végén azonban általában igen).


Volatilitás (Volatility) – Egy instrumentum árának adott időszakra várt ingadozásának a mértéke.


Vonal diagramm – Az árfolyamok alakulását ábrázoló egyszerű grafikontípus, a technikai elemzők többsége viszonylagosan alacsony információtartalma miatt elemzésre nem, kizárólag az árfolyamok alakulásának követésére használják.


 

W

 

Whipsaw – Amikor egy kereskedő felvesz egy pozíciót, és az árfolyam ellene mozdul és kiüti ezzel a stop lossokat, s így likvidálja a pozíciót, majd a megfelelő irányba visszafordul az árfolyam. Volatilis piacokon gyakran előfordul.


 

Z

 

Zászló – Az árfolyam emelkedik, majd azt követően ereszkedő ék alakot formáz és kitör felfelé (ugyanez értelemszerűen a másik irányban a fordított zászló).

 • Fundamentális elemzés chart

  Fundamentális elemzés chart A fundamentális elemzést általában részvények, nagyvállalati c…
 • Forex signal információ

  Forex signal információ forex signal | signal szolgáltatás | signal előfizetés | signal tr…
 • Forex VPS információ

  Forex VPS információ forex vps | forex vps bérlés | forex vps telepítés | forex robot tele…
 • Forex kedvezmény információ

  Forex kedvezmény információ pozíciók utáni költség visszatérítés a brókertől | forex cashb…
 • Bináris kereskedés információ

  Bináris kereskedés információ bináris kereskedés | opciós kereskedés | bináris opciók | bi…
 • Forex robot információ

  Forex robot információ forex robot | automata kereskedés | devizakereskedelem | algoritmik…
Még több Tudástár