Fejlődésgazdaságtan
Fejlődésgazdaságtan

A nemzetek fejlődésének témaköre régóta foglalkoztatja a társadalomtudományok művelőit. E kötet szerzője történeti és kritikai áttekintést ad a különféle elméleti nézetekről, elemzi a fejlődés külső és belső meghatározói közötti összefüggéseket és azok fényében a fejlődési utak történelmi eltéréseit, majd foglalkozik a nemzeti fejlődés mai feltételeivel és a fejlesztési stratégia követelményeivel a globalizálódás viszonyai között, valamint az országcsoportok, rendszerek megkülönböztetésének és a fejlettségi szintet mérő mutatószámoknak módszertani kérdéseivel. Végül összefoglalja a nemzeti fejlődés általános elméleti, történelmi és módszertani tanulságait, és felvázolja az emberiség fenntartható fejlődésének mai problémáit. Bár e kötet elsősorban oktatási célra, vagyis tananyagként – alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatók számára – készült, igen tanulságos olvasmányként és kézikönyvként ajánlható mindazok számára, akik érdeklődnek a nemzetek fejlődésének témaköre, a fejlesztési és felzárkózási stratégiák és a nemzetközi fejlődési szakadék problémája, illetve a vonatkozó társadalomtudományi elméletek története iránt. Különösen hasznos ismereteket nyújt gazdaságpolitikusoknak, diplomatáknak, fejlesztési politikával, valamint elmélettörténettel foglalkozó szakembereknek. A szerző, a Széchenyi-díjas Szentes Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa a fejlődés-gazdaságtan művelésének és oktatásának hazai úttörője és nemzetközileg elismert szakértője. E témakörben angol nyelven megjelent korábbi műve még tíz más nyelvű, összesen 16 kiadást ért meg, és számos ország felsőoktatási intézményeiben vált tananyaggá. Jelen munkája nemcsak korszerűbb, hanem témakörét illetően is bővebb ismeretanyagot tartalmaz.

Tovább a könyvhöz


 

 • Tőkés társaságok világuralma

  A Tőkés társaságok világuralma több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel-díja…
 • Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

  A könyvből számos hasznos választ kaphat a kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szemb…
 • Stratégiai és üzleti tervezés – Stratégia, tervezés, módszerek

  A fontosabb fogalmak definiálását (Bevezetés) követően a szerzők a 2. fejezetben áttekinté…
 • Stratégiai menedzsment

  A Stratégiai menedzsment című kiadvány a felsőfokú gazdaságtudományi oktatás fejlesztéséne…
 • Közbeszerzési ismeretek

  Csányi István könyve először a közbeszerzés fogalmát és szabályozását, a közbeszerzési tör…
 • Európai közgazdaságtan

  Az europaizálódás legfőbb előnye elsősorban nem anyagi természetű, inkább a ráhatásban jel…
Még több Gazdasági, üzleti könyvek