A rejtett gazdaság természetrajza
A rejtett gazdaság természetrajza

A “rejtett gazdaság” általánosságban foglalja össze az egyébként más – pl. informális-, illegális-, fekete-, szürke-, árnyék-, adózatlan-, nem megfigyelt- stb. – elnevezéssel jellemezhető tevékenységeket. Valamennyi megközelítésben számos tisztázatlan, tudományos kutatói szinten is vitatható kérdés adódik. Statisztikailag a rejtett gazdaság tevékenységei kizárólag közgazdasági alapon és a megfigyelhetőség szempontjából értelmezhetőek. Ezért a gazdaságstatisztika e tevékenységeket “nem megfigyelt gazdaságként” tartja számon. Ma Magyarországon a nemzetgazdasági mérlegszámításoknál becsült un. nem megfigyelt gazdaságnak a hozzáadott értéke a GDP mintegy 15 százalékára tehető. A gazdaságpolitika a hasznossági elv alapján értelmezi és értékeli a rejtett gazdaságot, vagyis annak a legális gazdaságra gyakorolt hatása alapján minősít. Jogi szempontból a rejtett gazdaság jogellenes módon folytatott legális gazdasági tevékenységet, vagy jogsértő gazdasági tevékenységet jelenthet. Az adózás-ügyi megközelítés szerint a rejtett gazdaság olyan gazdasági tevékenységeket jelent, amelyeket az adók és járulékok megfizetésének jogellenes módon történő részleges, vagy teljes elkerülésével bonyolítanak. Etikai megközelítésben a rejtett gazdaság értelmezését a társadalmi közfelfogás esetenként akár jelentősen eltérő mértékben és módon közelítheti.

Tovább a könyvhöz


 

 • Tőkés társaságok világuralma

  A Tőkés társaságok világuralma több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel-díja…
 • Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

  A könyvből számos hasznos választ kaphat a kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szemb…
 • Stratégiai és üzleti tervezés – Stratégia, tervezés, módszerek

  A fontosabb fogalmak definiálását (Bevezetés) követően a szerzők a 2. fejezetben áttekinté…
 • Stratégiai menedzsment

  A Stratégiai menedzsment című kiadvány a felsőfokú gazdaságtudományi oktatás fejlesztéséne…
 • Közbeszerzési ismeretek

  Csányi István könyve először a közbeszerzés fogalmát és szabályozását, a közbeszerzési tör…
 • Európai közgazdaságtan

  Az europaizálódás legfőbb előnye elsősorban nem anyagi természetű, inkább a ráhatásban jel…
Még több Gazdasági, üzleti könyvek