A jóléti állam gazdaságtana
A jóléti állam gazdaságtana

A hazai szakkönyvkínálatból mindeddig hiányzott egy olyan mű, mely elméleti igényességgel, tömören és átfogóan tárgyalja a mindennapjainkat meghatározó jóléti rendszerek működésének közgazdasági kérdéseit. A könyv – mely négy angol és számos más idegen nyelvű kiadást megért – a jóléti rendszerek működését, átalakítási lehetőségeit és gyakorlatát mutatja be, elsősorban az Egyesült Királyság, illetve az USA példáján. A magyar kiadás ennek jegyében kiegészül egy hazai viszonyokat bemutató fejezettel, amely tematikájában és tárgyalásmódjában megegyezik a mű szellemiségével. A tárgyalt elméleti kérdések és közpolitikai területek mindegyike releváns a hazai gyakorlat számára. A fogalmi és elemzési apparátus rendkívül tiszta, világos és egyszerű, ennek köszönhetően alapvető tananyagként használható a közgazdasági, közszolgálati, jogi és társadalomtudományi felsőfokú oktatásban, illetve a köztisztviselői továbbképzésekben. Kézikönyvként alapot ad egy szakmák közötti termékeny diskurzusnak, mindenekelőtt jogi, közgazdasági és szociálpolitikai kontextusban.

Tovább a könyvhöz


 

 • Tőkés társaságok világuralma

  A Tőkés társaságok világuralma több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel-díja…
 • Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

  A könyvből számos hasznos választ kaphat a kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szemb…
 • Stratégiai és üzleti tervezés – Stratégia, tervezés, módszerek

  A fontosabb fogalmak definiálását (Bevezetés) követően a szerzők a 2. fejezetben áttekinté…
 • Stratégiai menedzsment

  A Stratégiai menedzsment című kiadvány a felsőfokú gazdaságtudományi oktatás fejlesztéséne…
 • Közbeszerzési ismeretek

  Csányi István könyve először a közbeszerzés fogalmát és szabályozását, a közbeszerzési tör…
 • Európai közgazdaságtan

  Az europaizálódás legfőbb előnye elsősorban nem anyagi természetű, inkább a ráhatásban jel…
Még több Gazdasági, üzleti könyvek